Ovo smo MI

Zavala Residences

Nemojte čekati da se stvari dogode same od sebe…KRENITE i učinite da se DOGODE…

Informacije o sudionicima u projektu:
Projektant: SUPER URED d.o.o
Adresa: Ul. Junija Palmotića 1, 21000, Split
Email: info@superured.com
Kontakt telefon: 021 671 297

Investitori : ART INVESTING DOO

Mail:

info@artinvesting.com.hr

Kontakt telefon: +385 91 3333 911 Drago
Kontakt telefon: +385 91 3223 100 Sanjin